نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران

پایگاه جامع

بهره برداری از سامانه جامع آمار و اطلاعات آبادی های کشور

با حضور معاون اول رئیس جمهور در همایش ملی روز روستا و عشایر

در مهرماه سال 1396

 

«توضیحاتی در خصوص پایگاه جامع آمار و اطلاعات آبادیهای کشور»

به  منظور دسترسی به آمار و اطلاعات صحیح حوزه روستایی معاونت توسعه روستایی و مناطق  محروم معاون اول رییس جمهور در راستای سیاست های شورای عالی آمار ، اقدام به طراحی و بهره برداری از سامانه الکترونیکی جامع آمار و اطلاعات روستایی کشور نموده است.

در این سامانه دهیار به عنوان مدیر ارشد روستا آخرین وضعیت آمار و اطلاعات خود را در سامانه ثبت می نماید.

برای یکسان سازی داده های آماری، دستگاه اجرایی استانی نیز داده های خود در حوزه روستا را به تفکیک آبادی وارد سامانه می نماید

مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری داده های ثبت شده توسط دهیار و دستگاه های استانی را مقایسه و ضمن راستی آزمایی، داده های نهایی استان مشخص می گردد.

از سوی دیگر داده های تخصصی در سطح ملی نیز در سامانه توسط وزارتخانه ها یا دستگاه های ملی ثبت می گردد.

معاونت توسعه روستایی معاون اول رئیس جمهور ضمن راستی آزمایی داده های استانی و ملی، داده های نهایی را در سامانه مذکور ثبت و ذخیره می نماید.

سامانه با رعایت اصول بنیادین آمار از بعد محرمانگی داده ها امکان دسترسی به کاربران را با سطوح دسترسی مشخص، فراهم می نماید.

با تلاش عوامل استانی خصوصاً مدیران سامانه در استانهای کشور در طی دو ماه اخیر ،آمار و اطلاعات 26.484 آبادی در سامانه به­روز­رسانی شده است، که انشاء ا... با همت این عزیزان اطلاعات کلیه آبادیهای کشور در آینده نزدیک بروز رسانی خواهد شد. بدین وسیله از تلاش کلیه عزیزان تشکر و قدردانی می­گردد.