نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران

غار پرآو

غار پراو، خطرناک ترین غار ایران غار پراو در عمق یکی از کوه های استان کرمانشاه غاری قرار دارد که به خطرناک ترین غار ایران شهره است.   در اینجا کوهی بلند، غاری را در خود پنهان کرده که عمیق ترین تری