نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران

اولین همایش ملی روز روستا

1396/01/27

اولین همایش ملی روز روستا

14 و 15 مهرماه سال 1393 ، با حضور رئیس جمهور محترم کشور

در سالن اجلاس سران برگزار گردید.