نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران

تقسیمات کشوری 1398

1398/10/22

آذربایجانشرقی

فارس

آذربایجانغربی

قزوین

اردبیل

قم 

اصفهان

کردستان

البرز

کرمان

ایلام

کرمانشاه

بوشهر

کهگیلویه و بویراحمد

تهران

گیلان

چهارمحال و بختیاری

گلستان

خراسان جنوبی

لرستان

خراسان رضوی

مازندران

خراسان شمالی

مرکزی

خوزستان

هرمزگان

زنجان

همدان

سمنان 

یزد

سیستان وبلوچستان

 

ماخذ : نشریه تقسیمات کشوری - وزارت کشور (تیرماه 1398)