نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران

جداول آماری

1396/03/10

 

  •     جداول آبادی های استانهای کشور به تفکیک عناصر جغرافیایی به همراه جمعیت و خانوار

  • مأخذ: سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395، مرکز آمار ایران - نشریه تقسیمات کشوری، وزارت کشور، آذرماه 1397

آذربایجان غربی - آذربایجان شرقی - اردبیل - اصفهان - البرز - ایلام - بوشهر - تهران -

چهارمحال و بختیاری - خراسان جنوبی - خراسان رضوی - خراسان شمالی - خوزستان -

زنجان - سمنان - سیستان وبلوچستان - فارس - قزوین - قــم - کردستان - کرمان - کرمانشاه

کهگیلویه وبویراحمد - گلستان - گیلان - لرستان - مازندران - مرکزی - هرمزگان - همدان - یـزد

 

       *******

       *******