نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران

لیست کارآفرینان

فهرست واحدهای اقتصادی فعال در روستاهای استانهای سراسر کشور


مـأخذ: استانداریها ، فهرست واحدهای اقتصادی فعال در روستاهای استان سال 1397
 

آذربایجان غربی - آذربایجان شرقی - اردبیل - اصفهان - البرز - ایلام -

بوشهر - تهران - چهارمحال و بختیاری - خراسان جنوبی - خراسان رضوی -

خراسان شمالی - خوزستان - زنجان - سمنان - سیستان وبلوچستان -

فارس - قزوین - قــم - کردستان - کرمان - کرمانشاه -

کهگیلویه وبویراحمد - گلستان - گیلان - لرستان - مازندران -

مرکزی - هرمزگان - همدان - یـزد