نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران

اینجا روستای من است

روستای دهلی یا الیف

روستای دهلی یا الیف

این روستا در زبان عامیانه مخفف شده و به دهلی تبدیل شده است که هنوز هم در مکاتبات و اسناد به نام روستای الیف می باشد که با قدمت مستند 1000 ساله ، ......

روستای آبنیک

روستای آبنیک

روستایی سرسبز و خوش آب و هوا از توابع بخش رودبار قصران شهرستان شمیرانات که باید 12 کیلومتر به طرف شمال شرقی فشم، بعد از روستاهای زایگان و لالان بروید.