نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایرانروستای ولاشان

روستای ولاشان یکی از روستاهای استان اصفهان در مرکز ایران است. جمعیت این روستا ۷۰۰۰ نفر (برآورد ۱۳۸۹خورشیدی) ... ادامه...
آرشیو

روستای دهلی یا الیف

روستای دهلی یا الیف این روستا در زبان عامیانه مخفف شده و به دهلی تبدیل شده است که هنوز هم در مکاتبات و اسناد به نام روست ... ادامه...
آرشیو