نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایرانروستای باغچه جوق

روستای باغچه جوق روستای باغچه جوق در فاصله حدود ۲ کیلومتری غرب جاده ماکو به سوی بازرگان واقع شده است. در مجاورت این ر ... ادامه...
آرشیو

روستای دهلی یا الیف

روستای دهلی یا الیف این روستا در زبان عامیانه مخفف شده و به دهلی تبدیل شده است که هنوز هم در مکاتبات و اسناد به نام روست ... ادامه...
آرشیو