نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایرانروستای فیلبند

روستای فیلبند اسم عجیب برای منطقه ای عجیب تر. عجیب از نظر آب و هوا، اگر به فیلبند سفر کنید،‌ مناظری می بینید که شا ... ادامه...
آرشیو

روستای دهلی یا الیف

روستای دهلی یا الیف این روستا در زبان عامیانه مخفف شده و به دهلی تبدیل شده است که هنوز هم در مکاتبات و اسناد به نام روست ... ادامه...
آرشیو