نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایرانروستای داش دیبی

روستای داش دیبی روستای داش دیبی در 22 کیلومتری شرق شهرستان گرمی دراستان اردبیل است و این روستا براساس آمار سال 1390 ... ادامه...
آرشیو

روستای دهلی یا الیف

روستای دهلی یا الیف این روستا در زبان عامیانه مخفف شده و به دهلی تبدیل شده است که هنوز هم در مکاتبات و اسناد به نام روست ... ادامه...
آرشیو